Преглед на файлове

git should ignore editor swap files

pull/1/head
Jonathan Currier преди 2 години
родител
ревизия
2ab04d5a9c
  1. 3
      .gitignore

3
.gitignore

@ -0,0 +1,3 @@
# ignore swap files
*.sw?
Зареждане…
Отказ
Запис